Gallery

Eži!

Sveiks,Edij! Reģistrācijā esi piefiksēts V35 grupā un 7,8km distancē. Tā arī ir ievadīts sistēmā, kas pēc tam automātiski no čipa fiksēja rezultātu tikai vienam aplim.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.