Klasiskās

Klasiskā spartakiāde 

Šī programma būs piemērota tradicionālo vērtību

cienītājiem – uzņēmumiem, kuros ik gadu tiek

izcīnīta sporta svētku  balva starp nodaļām vai

valstu  komandām.

 

Sporta spēļu mērķis ir darbinieku aktīva atpūta,

sportiskākās uzņēmuma nodaļas noskaidrošana.

 

Kolektīva ieguvumi:

Klasiskā spartakiāde ļauj uzņēmuma darbiniekiem

izrauties no ierastās darba vides un pierādīt savus

spēkus dažādās sporta disciplīnās. Kopīga sacensība

un kopīgs mērķis saliedē uzņēmuma darbiniekus,

veidojot kopīgu komandas garu.

 

Norise:

Profesionāla tiesnešu komanda nodrošina godprātīgu

klasisko sporta disciplīnu tiesāšanu - futbols, basketbols,

volejbols, virves vilkšana u.c. Vakara noslēgumā tiek

operatīvi apkopoti rezultāti un sumināta sportiskākā

komanda.

 

Kopīga darbinieku atpūta, sportiskā gara veicināšana un savstarpējās komunikācijas uzlabošana ir šīs programmas galvenie ieguvumi.