Rādiuss

Saliedēšanas aktivitāšu programma – Rādiuss  

 

Programma norisinās ārpus telpām un akcents tiek likts uz dažādiem

grupu uzdevumiem un aktivitātēm. Treniņa programmas ietvaros tiks

realizēti 4-6 dažādi secīgi uzdevumi, kuri skar tādas tēmas kā

komunikācija, sadarbība, uzticība un laika vadība.

 

Programmas mērķis ir panākt kolektīva dalībnieku iniciatīvas un

komandas apziņas veidošanos, emocionālās kopības sajūtas

stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu.  

 

Kolektīvie ieguvumi:

Programma Rādiuss ir lielisks veids, kā veicināt dalībnieku savstarpēju,

dziļāku iepazīšanos, kā arī savstarpējās uzticēšanās nostiprināšanu.

Programmas laikā iespējams veiksmīgi integrēt jaunos darbiniekus

uzņēmuma kolektīvā.

 

Norise: 

Programma tiek veidota, balstoties uz konkrētā uzņēmuma kolektīva

specifiku un izvirzītājiem mērķiem. Uzdevumi tiek piemēroti norises

videi un tie var būt ļoti dažādi – tilta vai pārceltuves būvniecība, 

virvju šķēršļu pārvarēšana, dažādi stratēģiskie vai resursu uzdevumi.

 

Darbs komandā:

Veiksmīgu komandas rezultātu raksturos loģiska domāšana,

savstarpēja sadarbība un uzticēšanās, kā arī kopīgas stratēģijas

veidošana.

 

Kolektīva darbinieku tikšanās brīvā gaisotnē, kopīga mērķa izvirzīšana un sasniegšana - šīs programmas galvenie ieguvumi.