Radošās darbnīcas

Kolektīvu saliedējošā programma - Radošās darbnīcas

 

"Radošajās darbnīcās" nav nepieciešamas specifiskas dalībnieku

prasmes vai zināšanas. Radošo darbnīcu laikā tiek veidots kāds

mākslas darbs, kura veidošanas laikā fokuss tiek vērsts uz savstarpējo

sadarbību un komunikācijas uzlabošanu.

 

Programmas mērķis ir iesaistīt visus pasākuma dalībniekus kopīgā,

pozitīvām emocijām piepildītā procesā.

 

Kolektīvie ieguvumi:

Kopīgi veidojot kādu mākslas darbu, dalībnieki ciešāk iepazīst viens otru,

uzlabojot savstarpējo komunikāciju.

Programmas laikā dalībnieki tiek vedināti padomāt par sevi, saviem

kolēģiem, kā arī par savām un komandas vērtībām.

 

Norise:

Šīs ir kolektīvu saliedējošas programmas, kurās grupas darbojas kopā,

ar kādu radošās profesijas pārstāvi veidojot kopīgu gleznu, mākslas

darbu, mūziku, recepti, filmu, foto, ritmu u.c. Radošās darbnīcas

iespējams organizēt gan tematiskās un mākslas vidi rosinošās vietās,

gan pilnīgi pretēji – jebkurās telpās, un ārpus tām.

 

Darbs komandā:

Veiksmīga rezultāta sasniegšanai, programmas dalībniekiem ir jāprot

savstarpēji ieklausīties, izprast otra idejas un domas, un, apkopojot tās,

nonākt pie kopīga gala rezultāta.

 

Darbs komandā, neformālākas un brīvākas  vides veicināšana, kā arī iespēja tuvāk iepazīt citam citu - šīs programmas galvenie ieguvumi!