S.T.A.R.

Stratēģiskās komandu sacensības – S.T.A.R.  

 

"Strategic Team Aadventure Race" ir sacīkstes stiprām komandām. 

Tā ir uzdrošināšanās, tas ir komandas izaicinājums, tās ir kopīgi

pārvarētas grūtības un  sacensība ar saviem kolēģiem un uzvara

pār sevi.

 

Programmas mērķis ir stiprināt darbinieku lojalitāti, kā arī attīstīt un

pilnveidot savstarpējo komunikāciju.

 

Kolektīva ieguvumi:

Kopīga grūtību pārvarēšana veicina savstarpējo komunikāciju 

un uzticēšanos komandas dalībnieku starpā.  

Emocionāls pacēlums, kas rodams, kopīgi pārvarot šķēršļus, 

rada pozitīvu lādiņu un iedvesmu tālākam darbam.

 
 

Norise:

Programmas pamatā ir komandas (6-8pers.) sacensība, kura 

norisinās vairākos posmos.

Sacensības norisinās ārpus Rīgas, vairākos etapos (arī tumsā),

tiek izmantoti dažādi pārvietošanās līdzekļi un inventārs – velosipēdi,

laivas, plosti, virvju trases u.c.

 

Darbs komandā:

Veiksmīgu komandas rezultātu raksturos izturība, prasme sadarboties

un uzticēties cits citam,  kā arī  loģiska domāšana, fiziskā izturība,

konstruktīva un ātra lēmumu pieņemšana, veiksmīga lomu sadalīšana

komandā.

 

Uzdrošināšanās, sevis pārvarēšana, komandas gara stiprināšana un pozitīvas emocijas - šīs programmas galvenie ieguvumi.