Valmieras pilsētas KODS 8

Eži!

Notikumi

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Šī gada 6.novembrī plkst.18.30 Valmierā norisināsies pēc kārtas astotais

"Aktīvā tūrisma centra Eži” organizētais lokālorientēšanās pasākums

“Pilsētas KODS”. Dalībnieku pieteikšanās ir noslēgusies.

 

Pagājušā 2014. gada fotogalerija šeit

 

 

Horizontal Tabs

Par pasākumu

"Pilsētas KODS" pasākumā dalību ņemt aicināti aktīvie valmierieši un pilsētas viesi, piesakot komandu 3 cilvēku sastāvā. "Pilsētas KODS" norisināsies Valmieras pilsētas teritorijā sacensību veidā un noslēgsies kādā jaukā vietā, kuru organizatori neizpaudīs līdz pat pasākuma sākumam. Arī šogad dalībnieki no organizatoriem saņems planšetdatoru. Ar tā palīdzību vajadzēs orientēties, apmeklēt dažādas interesantas vietas pilsētā, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, veikt atraktīvus pārbaudījumus un mēģināt veiksmīgi nokļūt līdz finišam. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens. Izšķirošais būs komandas kopdarbs, atjautība, erudīcija un veiksme, nevis ātrums. Dalības maksa ir 50 EUR no komandas.

Nolikums

“Valmieras Pilsētas KODS 8” 6.novembris, 2015.gads

 

NOLIKUMS

 

1.Pasākuma mērķis

 • Pasākuma nolūks ir iesaistīt Valmieras iedzīvotājus, uzņēmējus un iestādes aktīvā programmā, ko piedāvā “Aktīvā tūrisma centrs Eži” un aicināt vietējos iedzīvotājus uz aktīvu laika pavadīšanu savā pilsētā piedzīvojumu pasākuma 'Valmieras Pilsētas KODS' ietvaros.

 

2.Pasākuma gaita

 • Valmieras „Pilsētas KODS” pasākumā notiks orientēšanās pilsētas teritorijā un speciālu uzdevumu pildīšana, izmantojot organizatoru izsniegtos planšetdatorus;

 • pasākuma ilgums ~3 stundas, neiekļaujot apbalvošanu;

 • pasākuma pamatā būs galamērķa sasniegšana, orientējoties Valmieras pilsētas robežās, ar finišu pagaidām nezināmā galapunktā. Komandu uzdevums būs, patstāvīgi pārvietojoties distancē, gūt iespējami mazāk punktu, apmeklējot pēc iespējas mazāk izvēles kontrolpunktus (KP). Atsevišķi KP būs jāapmeklē izvēles secībā, daži no KP ar speciālajiem uzdevumiem (SU) būs jāapmeklē obligāti, un tie tiks iekļauti komandas maršrutā.

 • pēc pasākuma paredzēta dalībnieku sveikšana un uzvarētāju apbalvošana.

 

3.Komanda

 • Komandu veido 3 dalībnieki;

 • komandas dalībniekiem jābūt vecākiem par 18 gadiem; ja kāds no dalībniekiem ir jaunāks par 18 gadiem, pārējiem komandas biedriem ir jāuzņemas pilna atbildība par nepilngadīgo;

 • komandas dalībniekiem nav atļauts saņemt tehnisko vai informatīvo palīdzību no malas (no atbalstītājiem), ja vien to neparedz uzdevuma nosacījumi;

 • organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, neatgriežot dalības maksu, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, un tas var traucēt pasākuma norisi.

 

4.Pārvietošanās kārtība

 • Pasākuma laikā komandas dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām. Aizliegts izmantot jebkādus transportlīdzekļus pārvietošanās nolūkos. Komanda var tikt diskvalificēta, ja tiek pieķerta pārkāpjot šo punktu;

 • komandai aizliegts saņemt palīdzību no malas uzdevumu risināšanā un kontrolpunktu meklēšanā, izmantojot atbalstītājus vai citus pasākumam nepiederošus cilvēkus;

 • pārvietojoties un veicot speciālos uzdevumus komandai nav ļauts izšķirties (jāpārvietojas redzamības attālumā vienam no otra), ja vien to paredz uzdevuma nosacījumi.

 

5.Starts

 • Starta vieta tiks paziņota katrai komandai individuāli vismaz diennakti pirms pasākuma;

 • komandām pilnā sastāvā uz starta vietu jāierodas š.g. 6.novembrī līdz plkst.18:15;

 • starts visām komandām vienlaicīgi plkst. 18:30;

 • sīkāku informāciju par spēles gaitu, planšetdatoru un ierīces lietošanas instrukciju komandas saņems īsi pirms starta.

 

6.Finišs

 • Pasākumā uzvar komanda, kas ieguvusi vismazāk punktus, ieskaitot soda + punktus, ja tādi ir saņemti;

 • pasākuma noslēgums plānots pagaidām neatklātā vietā, kurā būs iespēja atspirdzināties, iestiprināties un sagaidīt rezultātus patīkamā atmosfērā;

 • finišā visai komandai jāierodās kopā, jāpiesakās pie tiesneša un jāatgriež saņemtais planšetdators tādā pašā stāvoklī, kādā tas ticis saņemts;

 • finišā jāierodas kontrollaika ietvaros, vai, ja tas ir beidzies, 20 min laikā pēc tā iztecēšanas;

 • finišā komandas saņems atspirdzinošo dzērienu un uzkodas. Vietas ietilpība un cienasts ir limitēti, tāpēc komandas tiek aicinātas pieteikt līdzjutēju ierašanos laicīgi.

 

 

7.Speciālie uzdevumi (SU)

 • speciālo punktu un uzdevumu atrašanās vietas komandas meklē patstāvīgi, izmantojot planšetdatora karti un orientējoties pēc norādēm tajā;

 • ar speciālo uzdevuma noteikumiem iepazīstina tiesnesis pie attiecīgā uzdevuma kontrolpunktā;

 • atsevišķos speciālo uzdevumu kontrolpunktos noteikumu izklāsts var būt izvietots rakstiskā formā;

 • speciālo uzdevumu veikšanai var būt norādīts noteikts kontrollaiks, kurā komandai jāierodas un kura ietvaros atļauts veikt noteikto uzdevumu;

 • ja komanda kontrollaika ietvaros nespēj patstāvīgi izpildīt speciālo uzdevumu, tai ir iespēja posmu turpināt, par to saņemot zemāko vērtējumu attiecīgajā SU;

 • komandas speciālos uzdevumus pilda patstāvīgi, bez palīdzības no malas, ja vien uzdevuma nosacījumos nav norādīts citādi;

 • SU atrašanās vieta un skaits visām komandām ir vienāds;

 • SU veikšanas secību noteiks komandas ierašanās (pilnā sastāvā) un pieteikšanās laiks pie SU tiesneša, respektīvi, komandas SU veic rindas kārtībā;

 • punktu skaits par SU būs atkarīgs no uzdevuma veikšanas precizitātes un ātruma, veiksmīgākās komandas rezultātam, attiecīgi, piešķirot mazāko punktu skaitu.

 

8. Nepieciešamais inventārs

 • Viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un fotokameru ar zibspuldzi ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu 20 bildēm;

 • apģērbs un apavi, kuros jutīsieties ērti pārvietojoties pa pilsētu raitā solī;

 • cimdi, vēlams tādi, ar kuriem var izmantot skārienjūtīgo ekrānu;

 • divi rakstāmie – zīmulis un ūdensizturīgais flomasters;

 • lukturis vai cits gaismas avots, priekš pārvietošanās tumsā un norāžu meklēšanas (vēlams katram dalībniekam).

 

9. Pieteikšanās

 • Komandu pieteikšanās veicama līdz š.g. 3.novembra pulkstens 18:15, aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē organizatoru mājaslapā http://www.ezi.lv/lv/notikumi/saturs/valmieras-pilsetas-kods-8. Jums atbildes e-pastā 05.11.15. tiks aizsūtīta nepieciešamā informācija par pasākuma gaitu un starta punkta atrašanās vietu;

 • tā kā organizatoru rīcībā ir ierobežots skaits atbilstošu ierīču, pasākumā būs limitēts skaits dalībkomandu – 15 (piecpadsmit). Tas nozīmē, ka pirmās 15 komandas, kas pieteiksies un samaksās dalības maksu, varēs piedalīties Valmieras pilsētas KODS 8 pasākumā.

 

10.Dalības maksa

 • Dalības maksa pasākumā ir 50 EUR no komandas. Dalības maksā ietilpst planšetdatora un aplikācijas lietošanas maksa, organizatoru un tiesnešu atalgojums, izdales materiāli un suvenīri katrai komandai, pasākuma laikā nepieciešamā speciālā ekipējuma lietošana, balvas uzvarētājiem.

 

11. Drošības pasākumi

 • Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN);

 • visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā;

 • katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi, nepiesārņojot un nepārveidojot to;

 • pirms pasākuma katra komanda, kas saņems planšetdatoru, parakstīsies par tā saudzīgu lietošanu un atgriešanu tādā pašā stāvoklī kādā ierīce saņemta. Visi izsniegtie planšetdatori būs drošā iepakojumā, no kura tos pasākuma laikā ņemt ārā ir aizliegts;

 • šo noteikumu neievērošanas gadījumā komandu var izslēgt no sacensībām, neatgriežot dalības maksu;

 • katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo medikamentu lietošanu;

 • par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, gadījumā, ja tāda nepieciešama, pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem, izmantojot mobilo telefonu, pa tālruni +37126121939.

 

12. Atbildība

 • Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma neievērošanas gadījumā diskvalificēt komandu;

 • neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var mainīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteikušās komandas;

 • katras komandas dalībnieki ir atbildīgi par noteikumu ievērošanu un tīru sirdsapziņu. Visur trasē nebūs tiesnešu, kuri sekos līdzi, lai komanda nepārkāpj noteikumus, tāpēc esiet godīgi un, lai jums veicas!

 

Komandas
Nr.p.k. Komandas nosaukums Dalībnieki

 

1.

 

Rozā cālīši

Inga Lapiņa

Evita Verveiko

Ritvars Carevs

2.

 

Vingrošanas studija

Aivis Gailītis

Kristīne Mergina

Evija Ziediņa

3.

 

Persiku grupējums

Evija Stračinska

Sintija Stiģe

Evija Voitkāne

 

4.

 

ZAAO

Māris Kampenuss

Artūrs Kaurovs

Arita Smalkā-Boriseviča

 

5.

 

Swedbank

Iveta Kazaine

Evija Līva

Pēteris Kuzmenko

 

6.

 

Wunderkraut

Līva Otvare

Jānis Bebrītis

Gatis Rudiņš

 

7.

 

Suvenīru darbnīca

Una Puriņa

Sabīne Namniece

Žanis Graudiņš

 

8.

 

Avoti

Jānis Bērziņš

Māra Šilaua

Edvards Krickis

 

9.

 

UDC meitenes

Laura Cigelniece

Inese Morīte

Agnese Zorģe

 

10.

 

DnB BANKA

Linda Pētersone

Jeļena Volkova

Sanita Zeme

 

11.

 

SCO Centrs

Zane Lāce

Kaspars Lācis

Marts Kalniņš

 

12.

 

Valmieras Drāmas teātris "BRAVO"

Aigars Apinis

Inga Apine

Māris Lopatko

 

13.

 

Skārda Serviss

Dzintars Grasis

Ints Polks

Sanija Pilipāviča

 

14.

 

Metāla Alianse

Oskars Kalvāns

Dzintars Francis

Karīna Meinarte

15.

 

VOC

Jolanta Dukure

Zane Irbe

Emīls Ozerinskis

 

Rezultāti

Pilsētas Kods Nr.8 Kopvērtējums

Komanda Loquiz Decibela uzdevums Spaiņu galvas Uzdevums ZAAO šķirošanas uzdevums Kopā punkti Vieta
Wunderkraut 1 2 3 9 15 1.v.
ZAAO 8 4 1 2 15 2.v.
VDT Bravo 4 7 4 1 16 3.v.
VOC 2 5 6 10 23 4.v.
Vingrošanas studija 6 12 2 3 23 5.v.
Swedbank 5 8 8 6 27 6.v.
Skārda Serviss 9 3 12 4 28 7.v.
SCO Centrs 3 8 14 5 30 8.v.
Persiku grupējums 7 8 10 8 33 9.v.
Suvenīru darbnīca 11 1 9 12 33 10.v.
Metāla alianse 12 5 11 7 35 11.v.
Avoti 10 12 5 13 40 12.v.
UDC meitenes 13 14 7 11 45 13.v.
Rozā cālīši 14 11 13 15 53 14.v.
DNB 15 14 15 15 59 15.v.

 

Pilsētas kods Multiklubā

Pievienot komentāru

Filtered HTML

 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.